6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği; T.C. Kimlik Numarası ve Soyadı Eksiksiz Girilmelidir. Şirket İsimlerinin başlangıç kısmının girilmesi sorgulama için yeterlidir.


Sahip Olduğu Atlar


İşlemler Ad Doğum Tarihi Ana Baba Cinsiyet Donu Irk Ölüm Tarihi Hareket
İHRAÇ

Yetiştirdiği Atlar


İşlemler Ad Doğum Tarihi Ana Baba Cinsiyet Donu Irk Ölüm Tarihi Hareket

İHRAÇ


Cinsi :

Donu :

Çip Numarası :

Damızlık Vizeleri :

Notlar :

Sahip Listesi

Ad Soyad Hisse

Yetiştirici Listesi

Ad Soyad Hisse
Ad Cinsiyet Donu Doğum Tarihi Baba Ana
Ad Cinsiyet Donu Doğum Tarihi Baba Ana